Заседания

Заседание от дата 04.11.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2015 от 14:30 часа.

Заседание от дата 02.11.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2015 от 18:05 часа.

Заседание от дата 30.10.2015 от 18:30 часа.

Заседание от дата 29.10.2015 от 14:18 часа.

Заседание от дата 28.10.2015 от 14:30 часа.

Заседание от дата 27.10.2015 от 15:30 часа.

Заседание от дата 26.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2015 от 11:50 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 20:30 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 23.10.2015 от 19:20 часа.

Заседание от дата 22.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2015 от 17:10 часа.

Заседание от дата 20.10.2015 от 14:30 часа.

Заседание от дата 19.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 18.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 16.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 12.10.2015 от 14:48 часа.

Календар

Решения

  • № 186 / 04.11.2015

    относно: Предаване на изборни книжа за съхранение на общинска администрация

  • № 185 / 03.11.2015

    относно: избиране на общински съветници

  • № 184 / 02.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК - Кнежа, които да доставят в служба ,,ГРАО'' - Плевен избирателни списъци и декларации от произведените избори за кмет на община и кмет на кметство Бреница

всички решения