05.11.2023

Съобщение

ОБЯВЯВА гласуването за избора за кмет на кметство Еница на 5 ноември 2023 година за приключил  в 20:00 часа.

 
03.11.2023

Съобщение

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 03.11.2023 г. от 11:30 часа.

01.11.2023

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-1191/31.10.2023 г. от ЦИК, ОИК-Кнежа, публикува графичен файл на одобрената бюлетина за насрочен втори тур на 05.11.2023 година за КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕНИЦА

 

01.11.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 01.11.2023 г. от 13:00 часа.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 28.10.2023 г. от 17:30 часа

27.10.2023

РЕШЕНИЕ № 2819-МИ София, 27 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е получена информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № МИ-23-141/26.10.2023 г. Допълнително е получена информация от министъра на електронното управление на проведена съвместна среща на 27 октомври 2023 г. при председателя на 49-то Народното събрание с участието на представители на парламентарните групи. Постъпило е и писмо от министъра на електронното управление с вх. № МИ-04-72 от 27 октомври 2023 г. относно удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация. С него Централната избирателна комисия е уведомена, че към настоящия момент все още не е издадено решение за удостоверяване съгласно чл. 213а от Изборния кодекс.

Съгласно чл. 213а, ал. 2 ИК Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Съответствието на устройствата за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация, включително и с принципите по чл. 3 ИК се удостоверява с решение на Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Наличието на такова решение е задължително условие за провеждане на машинно гласуване, както и за гарантиране на сигурността при осигуряването на всеобщо, равно и пряко избирателно право на избирателите.

Предвид горното, както и липсата на решение по чл. 213а, ал. 2 ИК с оглед невъзможността за обезпечаване на избирателните секции с устройства за машинно гласуване, удостоверени по реда на чл. 213а, ал. 2 ИК и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

 

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ

 

* Публикувано на 

27.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 27.10.2023 г. от 16:00 часа.

26.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 26.10.2023 г. от 16:00 часа.

26.10.2023

Предстоящо присъствено обучение на членовете на ПСИК 153900023 и № 153900024

ОИК-Кнежа, уведомява членовете на новообразуваните две допълнителни ПСИК, че на 26.10.2023 г. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация - Кнежа, етаж 3, определеното помещение на ОИК-Кнежа (стая на Общински съвет), ще се проведе обучение.

25.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 25.10.2023 г. от 16:00 часа.

22.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 23.10.2023 г. от 13:00 часа.

21.10.2023

Съобщение

Относно : Публикуван линк на интерактивна електронна брошура, част от разяснителната кампания на ЦИК за предстоящите избори за общински светници и кметове.

https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/

21.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 22.10.2023 г. от 13:00 часа.

19.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 20.10.2023 г.

18.10.2023

Предстоящо обучение на членовете на СИК/ПСИК

На основание чл.87 ал.1 т.4, Общинска избирателна комисия гр. Кнежа, ще проведе обучение на СИК/ПСИК,  по следния график: 

 1. На 23.10.2023 г. /понеделник/ от 17:15 часа ще се проведе обучение на следните избирателни комисии от  № 153900001 до № 153900011 включително. 
 1. На 24.10.2023 г. /вторник/ от 17:15 часа ще се проведе обучение на следните избирателни комисии от № 153900012 до 153900022. 

Обучението ще се проведе в ресторант "Хибрид".

13.10.2023

Съобщение

ОИК - Кнежа, ще проведе заседание на 13.10.2023 г. от 17:00 часа.

13.10.2023

Предстоящо дистанционно обучение посредством Microsoft Teams

       До местните ръководства на политически партии и коалици с представителство в 49-то Народно събрание и до всички назначени членове на СИК и ПСИК на територията на Община Кнежа, Ви уведомявам, че ще се проведе дистанционно обучение за работа с машина за гласуване посредством Microsoft Teams  (Инструкция за работа с Microsoft Teams) , както следва:

- на 18 октомври 2023 г. (сряда) от 19:00 часа:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

- на 21 октомври 2023 г. (събота) от 11:00 часа:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7

- на 22 октомври 2023 г. (неделя) от 17:00 часа:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

12.10.2023

Съобщение

ОИК-Кнежа, ще проведе заседаие на 12.10.2023 г. от 16:00 часа.

11.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНА

Във връзка с писмо МИ-15-711/10.10.2023 г. от ЦИК, ОИК-Кнежа, публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор, за изборите насрочени за 29 октомври 2023 година.

общински съветници

КМЕТ НА ОБЩИНА

КМЕТ НА КМЕТСТВО БРЕНИЦА

КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕНИЦА

КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛАЗАРОВО

11.10.2023

Съобщение

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 11.10.2023 г. от 13:00 часа.

10.10.2023

Съобщение

На 10.10.2023 г. ОИК-Кнежа, ще проведе заседание в 16:30 часа.

05.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък - на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент избирателните секции са 22 броя.

Списъкът  се подписва и предава до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. включително на общинската избирателна комисия Кнежа от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

 

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.

05.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.Съобщение

Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което  е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

 Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи  за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент секциите са 22 броя.

 

Регистрация на застъпници 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Кнежа до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 часа на 28 октомври 2023 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (файл в excel), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

На регистрираните като застъпници ще се издаде удостоверение по образец. 

05.10.2023

Oповестяване на мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Кнежа

На основание чл. 87, ал. 1, т. 11 и чл. 234, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 1 от Изборния кодекс в изпълнение на Решение № 2545 от 29.09.2023 г. на ЦИК и въз основа на получена писмена информация Цветомир Миловски – ВрИД Кмет на Община Кнежа с вх. № 60 от 02.10.2023 г. във входящия регистър, Общинска избирателна комисия-Кнежа

Р Е Ш И:

ОПОВЕСТЯВА предложените мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., както следва:

 1. За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени, следните секции:

Единен номер

Адрес на секцията

153900007

гр. Кнежа, ул. „Христо Смирненски” № 52 (Средно училище „Неофит Рилски”)

153900008

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 86 А (Старата гимназия)

153900011

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 48 (Народно читалище „Борба-1896”)

153900014

село Бреница, ул. „Христо Ботев“ № 12 (Основно училище „Христо Ботев“)

 1. Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция.
 2. Телефоните за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за Община Кнежа са 09132/ 74 25 и 09132/ 7305, като заявките се приемат всеки работен ден в определеното работно време за Общинска администрация – Кнежа, а в изборния ден за град Кнежа от 07:00 часа до 19:00 часа и за кметствата в общината от 07:00 часа до 18:00 часа. Заявки за оказване на помощ се подават и в сградата на Общинска администрация – Кнежа, находяща се на ул. „Марин Боев“ № 69.
 3. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще се извършва с Рено Мастер с рег. № ЕН 1613КВ, снабден с платформа и място за инвалидна количка.
 4. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, без инвалидна количка, ще се извършва с автомобил Дачия Логан с рег. № ЕН 0520ВТ.
 5. Осигурени са достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите, в които са разположени секциите по т. 1.
 6. Мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Кнежа, да се оповестят чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на ОИК-Кнежа, съдържащо информацията по т. 1 - 6 от настоящото решение, както и чрез съобщение със същото съдържание по местния радиовъзел.
03.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 04.10.2023 г. от 16:00 часа.

03.10.2023

ЗАМЕНИ В ПОИМЕННИТЕ СЪСТАВИ НА СИК

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че след приемането на поименните състави на СИК, замените на членове става с писмо свободен текст, подписано от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП (с еднократно представяне на пълномощно в което е видно, че лицето е упълномощено да прави замени в СИК) и задължително попълнена таблица на Excel. Пратените писма по електронна поща [email protected] трябва да са подписани и сканирани/заснети или подписани с електронен подпис.

Приложение: замяна-на-членове-на-СИК.xlsx

 

В таблицата колоната Адрес НЕ се попълва. Обърнете внимание на колона ПРОВЕРКА относно коректността на ЕГН. При копиране и поставяне в таблицата, при операция поставяне/paste/ да не се ползва комбинацията CTRL+V ползваща се обичайно, а с десен бутон на мишката – поставяне на стойности, за да не се нарушава формата на клетките в таблицата.

Надяваме се на ползотворна работа и при въпроси не се колебайте да се обадите.

01.10.2023

Предстоящо заседание

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 02.10.2023 г. от 17:00 часа.

27.09.2023

Съобщение

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 27.09.2023 г. от 16:00 часа.

26.09.2023

Съобщение

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 26.09.2023 г. от 16:00 часа.

23.09.2023

Съобщение

ОИК-Кнежа, ще проведе заседание на 24.09.2023 г. от 16:00 часа.

23.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ

           Уведомяваме Ви, че в законоустановения срок (18.09.2023г.) в ОИК-Кнежа за участие в изборите за общински съветници и кметове и на 29 октомври 2023 г. са регистрирани следните партии, коалиции и местни коалиции:

 1. ПП „Движение за права и свободи“ – ДПС - за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кнежа и кметове на кметства с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово;
 2. КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кнежа и кмет на кметства с. Еница;
 3. Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кнежа и кмет на кметства с. Еница;
 4. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ - за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кнежа и кметове на кметства с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово;
 5. КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ - за участие в изборите за общински съветници;
 6. Партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ- за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кнежа и кметове на кметства с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово;
 7. ПП ГЕРБ - за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кнежа и кметове на кметства с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово;
 8. Местна коалиция Граждани за общината (колиция Граждани за Общината, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД, ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ) за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кнежа и кметове на кметства с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово;
 9. КП „ЛЕВИЦАТА“ - за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кнежа и кметове на кметства с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово.
21.09.2023

Предстоящо заседание на ОИК-Кнежа

ОИК - Кнежа, ще проведе заседание на 22.09.2023 г. от 16:00 часа.

18.09.2023

Съобщение

       Общинска избирателна комисия - Кнежа, уведомява, че срока за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г., както следва:

       НАЧАЛЕН срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. е от 09:30 часа на 19 септември 2023 г.

      КРАЕН срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. е 17:00 часа на 26 септември 2023 г.

    Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор.

   Документи  се приемат всеки календарен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч.

 

 

17.09.2023

Предстоящо заседание на ОИК Кнежа

ОИК Кнежа, ще проведе заседание на 17.09.2023 г. от 17:00 ч.

12.09.2023

ВАЖНО!

В срок от 11.09.2023 г. 9:30 часа до 18.09.2023 г. 17:00 часа - всеки календарен ден, Общинска избирателни комисия Кнежа, приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29  октомври 2023 г.

 

Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ИЗБОР, в ОИК Кнежа се депозира - Приложение №32-МИ от Изборните книжа.

 

Регистрация на местни коалиции в изборите за общински съветници и кметове, ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ИЗБОР, в ОИК Кнежа се депозираПриложение №33-МИ от Изборните книжа.

 

Регистрация на инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове в ОИК Кнежа се депозира Приложение №42-МИ от Изборните книжа.

12.09.2023

ВАЖНО ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ!

Прилагаме Ви формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

още съобщения

Календар

Решения

 • № 153 / 05.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА

 • № 152 / 05.11.2023

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 151 / 05.11.2023

  относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на Кметство Еница на 05 ноември 2023 г.

всички решения