04.11.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 04.11.2015 година ще се проведе заседане от 16:00 ч.

01.11.2015

Закриване на изборния ден

В 19:00 ч. приключи  изборния ден   за избор на кмет на община Кнежа и кмет на кметство с.Бреница

01.11.2015

откриване на изборния ден

В община Кнежа е открит изборния ден за произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община и кмет на кметство с.Бреница.

31.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 28.10.2015 година ще се проведе заседане от 18:00 ч.

29.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 29.10.2015 година ще се проведе заседане от 14:30 ч.

28.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 28.10.2015 година ще се проведе заседане от 14:30 ч.

23.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 23.10.2015 година ще се проведе заседане от 19:00 ч.

21.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 21.10.2015 година ще се проведе извънредно  заседане от 16.50 ч.

20.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 20.10.2015 година ще се проведе заседане от 14.30 ч.

18.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 18.10.2015 година ще се проведе заседане от 16.00 ч.

17.10.2015

Съобщение

На вниманието

на избиратели с увредено зрение или със затруднение в предвижването

В изпълнение на чл. 234, ал.1 от ИК и Решение на ЦИК № 1549-МИ/27.08.2015, ОИК - Кнежа оповестява Списък  на секциите, позволяващи на избрателите с увредено зрение или със затруднение в предвижването да упражнят своето избирателно право, както следва:

 • Избирателна секция № 6 - гр. Кнежа, ул. ,, Хр. Смирненски’’ № 52 / СОУ,,Н. Рилски’’/
 • Избирателна секция № 8 – гр. Кнежа, ул. ,, М.Боев'' № 86А / Старата гимназия/
 • Избирателна секция № 11 – гр. Кнежа, ул.,, М.Боев'' № 48 / Читалище ,, Борба''/
 • Избирателна секция № 15 – с. Бреница, ул.,, Христо Ботев'' № 12 / ОУ ,, Христо Ботев''/
17.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 17.10.2015 година ще се проведе заседане от 13.30 ч.

09.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 09.10.2015 година ще се проведе заседане от 16.30 ч.

08.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 08.10.2015 година ще се проведе заседане от 14.30 ч.

05.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 05.10.2015 година ще се проведе заседане от 13.30 ч.

01.10.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 01.10.2015 година ще се проведе заседане от 14.30 ч.

30.09.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 30.09.2015 година ще се проведе заседане от 14.30 ч.

28.09.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 28.09.2015 година ще се проведе заседане от 14.30 ч.

26.09.2015

Г Р А Ф И К

Име, презиме, фамилия състав GSM събота неделя понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Беатриче   Кирилова Зашева Председател на ОИК 0878104901 и 0889 80 35 80 на постоянно разположение
2 Сталин   Милчев Сашев  Заместник- председател на ОИК 0896898185 06 - 14 ч.     14 - 22 ч.     22 - 06 ч.
3 Пламен   Петков Герговски  Секретар 0882103506 14 - 22 ч.     22 - 06 ч.      
4 АнетаТрифонова   Горнишка Член 0893319832 22 - 06 ч.       14 . 22 ч.    
5 Светослава Пламенова Узунова  Член 0893864927   06 - 14 ч.     06 - 14 ч.    
6 Спаска Гергова Бойкова  Член 0895429460   14 - 22 ч.     22 - 06 ч.    
7 Светлана Йорданова Битунска Член 0887758868   22 - 06 ч.       06 - 14 ч.  
8 Георги Сашов Беновски Член 0896858874     06 - 14 ч.     14 - 22 ч.  
9 Стефчо Кръстев Нейков  Член 0887228378     14 - 22 ч.     22 - 06 ч.  
10 Кръстина Илиева Бачийска  Член 0889609831     22 - 06 ч.       06 - 14 ч.
11 Валентина Иванова Бучелска  Член 0885309352       06 - 14 ч.     14 - 22 ч.

 

21.09.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 22.09.2015 година ще се проведат две заседания, които ще бъдат съответно в 14,30 часа и в 18,30 часа.

20.09.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 21.09.2015 година заседанието ще бъде в 14,30 часа.

20.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Кнежа, Ви напомня, че крайния срок за  прием на документи за регистрация на кандидати в изборите за общински съветници и кметове е от 09.00 часа  до 18.00 часа на 22.09.2015 г.

18.09.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 19.09.2015 година е насрочено заседание в 13,30 часа.

16.09.2015

Съобщение за извънредно заседание на ОИК - Кнежа

Заседанието е с начален час  11:30 във връзка с Решение 2000-МИ/08.09.2015 г.

15.09.2015

Регистрация на кандидатски листи

Съгласно уведомление от ЦИК, ОИК- Кнежа съобщава, че за извършване на проверката по чл. 414, ал.2 от ИК е необходимо партиите , коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. ОИК извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

13.09.2015

Съобщение

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 14.09.2015 година заседанието ще бъде в 19,00 часа.

Уведомявам всички членове на ОИК, че на 14.09.2015 година ще се проведе извънредно засъдение 9,00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Уведомяваме всички членове на ОИК-Кнежа, че на 13.09.2015г. от 10:00 часа ще се проведе заседание на комисията.

10.09.2015

Съобщение

Уведомяваме всички членове на ОИК-Кнежа, че на 11.09.2015г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на комисията.

08.09.2015

Заседание на ОИК-Кнежа

Уведомяваме всички членове на ОИК-Кнежа, че на 09.09.2015г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на комисията.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 186 / 04.11.2015

  относно: Предаване на изборни книжа за съхранение на общинска администрация

 • № 185 / 03.11.2015

  относно: избиране на общински съветници

 • № 184 / 02.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК - Кнежа, които да доставят в служба ,,ГРАО'' - Плевен избирателни списъци и декларации от произведените избори за кмет на община и кмет на кметство Бреница

всички решения