№ 169 / 10.04.2023

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощия на Величко Пенов Андреев- общински съветник в Общински съвет - Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България

№ 168 / 10.06.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

№ 166 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

№ 165 / 03.11.2019

ОТНОСНО : за избиране на кмет на кметство село Бреница

№ 164 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден за избора за кмет на кметство Бреница на 3 ноември 2019 година.

№ 163 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в Община Кнежа, по предложение на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

№ 162 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в Община Кнежа, по предложение на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

№ 161 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ за издигане кандидатурата на Лъчезар Желев за кмет на Кметство с. Бреница за участие в изборите на 3 ноември 2019 г.

№ 160 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на регистриран застъпник от кандидатската листа за общински съветници от Инициативен комитет за издигане на общински съветник Стефан Манавски

№ 159 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Регистрация на заместващ застъпник на кандидатската листа за КМЕТ НА КМЕТСТВО БРЕНИЦА на ПП ГЕРБ в избирателните секции на територията на с.Бреница за изборите за кмет на Кметство Бреница на 03 ноември 2019 г.

№ 158 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Допълване на диспозитива на решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници, за кмет на община и кметове на кметства на 27-ти октомври 2019 г.

№ 157 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на ПСИК, по предложение на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”

№ 156 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП ГЕРБ за участие във втория тур на избора за Кмет на Кметство с. Бреница на 03 ноември 2019 г.

№ 155 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа за Кмет на Кметство с.Бреница, предложени от ПП „ГЕРБ” за участие във втория тур на избора за Кмет на Кметство с. Бреница

№ 154 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК, по предложение на ПП ГЕРБ

№ 153 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Заявления от Наско Юлиянов Методиев, от Милко Арсов Караджов, от Даниел Анатолиев Гергов и от Ирхан Михаилов Галовски за отказ да бъдат общински съветници

№ 152 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Заявления от Николай Иванов Дамяновски и от Цветан Дашов Иванов за отказ да бъдат общински съветници.

№ 151 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК, по предложение на ПП „Движение за права и свободи“- ДПС

№ 150 / 30.10.2019

ОТНОСНО : молба от Капка Ангелова Митева за отказ да бъде общински съветник в Общински съвет Кнежа, избран с кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ от изборите за общински съветници и за кметове в Община Кнежа

№ 149 / 30.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК-Кнежа, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за гласуване в избора за кмет на кметство Бреница на 3 ноември 2019 година.

Календар

Решения

  • № 169 / 10.04.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Величко Пенов Андреев- общински съветник в Общински съвет - Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България

  • № 168 / 10.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

  • № 166 / 03.11.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

всички решения