10.04.2023

Предстоящо заседание на ОИК 1539 Кнежа

        На 10.04.2023 г. /понеделник/ от 13:00 часа в сградата на Общинска администрация град Кнежа, с административен център: град Кнежа, ул. "Марин Боев" № 69, ет.3, ще се проведе заседание на ОИК 1539 Кнежа, при следния дневен ред:

       1. Освобожданане на общински съветник и обявяване на избрания на следващия в листата на Коалиция "БСП за България" от участието в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

08.06.2021

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 1539 Кнежа

На 10.06.2021 г. /четвъртък/ от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация град Кнежа, с административен център: град Кнежа, ул. "Марин Боев" № 69, ет.3, ще се проведе заседание на ОИК 1539 Кнежа, при следния проект на дневен ред:

 1. Освобождаване на общински съветник и обявяване на избрания следващ в листата на Коалиция "БСП за България" от участието в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
03.11.2019

Съобщение

ОБЯВЯВА гласуването за избора за кмет на кметство Бреница на 3 ноември 2019 година за приключил  в 20.00 часа.

03.11.2019

Съобщение

Изборният ден в Кметство с.Бреница, Община Кнежа е открит в 07:00 часа.

02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кнежа уведомява, че при преброяване на бюлетините, когато знакът "Х" или "V" е повтарян или удебеляван, без да излиза от квадратчето, бюлетината се смята за действителна.

02.11.2019

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

02.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кнежа обявява, че телефонният номер, на който ще се приемат сигнали в изборния ден на 03 ноември 2019 г. (II тур), във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес е 0884 631 563.

27.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа уведомява, че изборният ден на територията на Община Кнежа, обл.Плевен приключи в 20:00 часа във всички секции.

27.10.2019

Съобщение

Изборният ден на територията на Община Кнежа е открит в 07:00 часа.

25.10.2019

Съобщение

След като избирател е упражнил правото си на глас като е гласувал само за един вид избор по негово желание и се е подписал в избирателния списък, той не може да се връща в секцията и да упражнява правото си да гласува за вида избор, от който се е отказал, тъй като гласуването за него е приключило.

25.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа информира, че в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на Община Кнежа в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии, трябва да бъдат изключени всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните  обективи за времето от 7,00 часа до 20,00 часа и там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа. Същото да се спази и в деня на произвеждане на евентуален втори тур на изборите. Контролът за наличие на включени заснемащи устройства ще се осъществява от ОИК-Кнежа.

23.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кнежа обявява, че телефонният номер, на който ще се приемат сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019 г., във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес е 0884 631 563.

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа оповестява предложените мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Кнежа, както следва:

 1. За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени следните секции:

Единен номер

Адрес на секцията

153900007

гр. Кнежа, ул. „Христо Смирненски” № 52 (Средно училище „Неофит Рилски”)

153900008

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 86 А

(Старата гимназия)

153900011

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 48

(Народно читалище „Борба 1896”)

153900014

село Бреница, ул. „Христо Ботев“ № 12

(Основно училище „Христо Ботев“)

 

 1. Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция.
 2. Телефоните за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за Община Кнежа са 09132/ 74 25 и 09132/ 7305, като заявките се приемат всеки работен ден в определеното работно време за Общинска администрация – Кнежа, а в изборния ден за град Кнежа от 07:00 часа до 19:00 часа и за кметствата в общината от 07:00 часа до 18:00 часа. Заявки за оказване на помощ се подават и в сградата на Общинска администрация – Кнежа, находяща се на ул. „Марин Боев“ № 69.
 3. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се извършва с Рено Мастер с рег. № ЕН 1613 КВ, снабден с платформа и място за инвалидна количка.
 4. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, без инвалидна количка ще се извършва с автомобил Дачия Логан с рег № ЕН 0520 ВТ.
 5. Осигурени са достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите по т. 1.
16.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа

ОПОВЕСТЯВА предложените мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Кнежа, както следва:

 1. За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени следните секции:

Единен номер

Адрес на секцията

153900007

гр. Кнежа, ул. „Христо Смирненски” № 52 (Средно училище „Неофит Рилски”)

153900008

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 86 А

(Старата гимназия)

153900011

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 48

(Народно читалище „Борба 1896”)

153900014

село Бреница, ул. „Христо Ботев“ № 12

(Основно училище „Христо Ботев“)

 

 1. Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция.
 2. Телефоните за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за Община Кнежа са 09132/ 74 25 и 09132/ 7305, като заявките се приемат всеки работен ден в определеното работно време за Общинска администрация – Кнежа, а в изборния ден за град Кнежа от 07:00 часа до 19:00 часа и за кметствата в общината от 07:00 часа до 18:00 часа. Заявки за оказване на помощ се подават и в сградата на Общинска администрация – Кнежа, находяща се на ул. „Марин Боев“ № 69.
 3. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се извършва с Рено Мастер с рег. № ЕН 1613КВ, снабден с платформа и място за инвалидна количка.
 4. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, без инвалидна количка ще се извършва с автомобил Дачия Логан с рег № ЕН 0520ВТ.
 5. Осигурени са достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите по т. 1.
11.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа уведомява, че на 22.10.2019 г. /вторник/ от 17:30 часа в Кухня Майка ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Кнежа.

06.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа уведомява, че с писмо № МИ-15-697/05.10.2019 г. ЦИК разрешава всяка ОИК да публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Образците на бюлетините за общински съветници са прикачени като файл към Решение № 69 от 28.09.2019 г. на ОИК-Кнежа; за кмет на Община към Решение №70 от 28.09.2019 г. на ОИК-Кнежа; за  кмет на Кметсто Бреница към Решение № 71 от 28.09.2019 г. на ОИК-Кнежа и кмет на Кметство Еница към Решения 72 от 28.09.2019 г. на ОИК-Кнежа.

03.10.2019

Съобщение

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

Календар

Решения

 • № 169 / 10.04.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Величко Пенов Андреев- общински съветник в Общински съвет - Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

всички решения