Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 29
Кнежа, 14.09.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение №22/13.09.2019г. на ОИК-Кнежа относно регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ) за участие в изборите за кмет на Община Кнежа на 27 октомври 2019 г

Общинската избирателна комисия-Кнежа установи, че е допусната техническа грешка в обстоятелствената част на Решение №22/13.09.2019г., която трябва да бъде отстранена, като:

 1. Абзацът: „Постъпило е заявление от  МЕСТНАКОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ), подписано от Малина Янкова Цолова, в качеството й на преупълномощено лице от Поля Колева Томова – пълномощник на Румен Йорданов Петков – Председател и представляващ Политическа партия АБВ (Алтернатива за българското възраждане),за регистрация на КОАЛИЦИЯТА  за участие в изборите за  кмет на Община Кнежа, заведено под №3 в Регистъра на партиите (коалициите от партии) за участие в изборите за кмет на Община Кнежа на 27 октомври 2019 г.” се поправи, както следва: „Постъпило е заявление от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ), подписано от Малина Янкова Цолова, в качеството й на представляващ Коалицията, за регистрация на КОАЛИЦИЯТА  за участие в изборите за кмет на Община Кнежа, заведено под №3 във Входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.”

 

Общинската избирателна комисия-Кнежа установи, че е допусната техническа грешка и в диспозитива на Решение №22/13.09.2019г., която трябва да бъде отстранена, като т. 3 от Решението: „Регистрирането на местната коалиция да се отрази и публикува в публичния регистър на партиите и коалициите (Приложение №57-МИ от изборните книжа)” се поправи, както следва: „Регистрирането на местната коалиция да се отрази и публикува в Публичния регистър на местните коалициите (Приложение №59-МИ от изборните книжа)”.

 

На основание чл.62, ал.2 от АПК, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 12 от Изборния кодекс,  Общинската избирателна комисия – Кнежа

 

Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка на технически грешки в Решение №22/13.09.2019 г. на ОИК-Кнежа, както следва:

Абзацът в Решението:  „Постъпило е заявление от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ), подписано от Малина Янкова Цолова, в качеството й на преупълномощено лице от Поля Колева Томова – пълномощник на Румен Йорданов Петков – Председател и представляващ Политическа партия АБВ (Алтернатива за българското възраждане), за регистрация на КОАЛИЦИЯТА  за участие в изборите за кмет на Община Кнежа, заведено под №3 в Регистъра на партиите (коалициите от партии) за участие в изборите за кмет на Община Кнежа на 27 октомври 2019 г.” ДА СЕ ЧЕТЕ: „Постъпило е заявление от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ), подписано от Малина Янкова Цолова, в качеството й на представляващ Коалицията, за регистрация на КОАЛИЦИЯТА  за участие в изборите за  КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА, заведено под №3 във Входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.”

Т.3 от Решението: „Регистрирането на местната коалиция да се отрази и публикува в публичния регистър на партиите и коалициите (Приложение №57-МИ от изборните книжа)” ДА СЕ ЧЕТЕ: „Регистрирането на местната коалиция да се отрази и публикува в Публичния регистър на местните коалициите (Приложение №59-МИ от изборните книжа)”.

 1. Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение №1/04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа (таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

 Съгласно чл.88, ал.1 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

             

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 14.09.2019 в 11:57 часа

Свързани решения:

22/13.09.2019

Календар

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения