Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 109
Кнежа, 23.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници на община Кнежа, предложени от ПП ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ‘‘ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Кнежа на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) за регистриране на 10 (десет) застъпници на кандидатската листа за общински съветници на община Кнежа от ПП ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ‘‘ заведено с № 6 от 23.10.2019 г. във Входящия Регистър на предложени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове (приложение 76-МИ от изборните книжа).

Към заявлението са приложени следните документи, а именно:

 1. Заверено копие на пълномощно на Валери Томов Веков, упълномощен от Валери Симеонов Симеонов – председател на ПП ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ‘‘.
 2. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпнци на кандидатската листа за общински съветници на община Кнежа (приложение № 75-МИ от изборните книжа).

 

ОИК-Кнежа приема, че са налице условията на чл. 117, ал. 3 и 4 от ИК за регистриране на предложените застъпници, както и че са изпълнени изискванията на чл. 118 ал. 1 от ИК и на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 2 от ИК, във връзка с чл. 117, ал. 3 и 4, чл. 118 ал. 1 от ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кнежа

 

           

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА 10 /десет/ лица като застъпници на кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на ПП ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ‘‘ в избирателните секции на територията на Община Кнежа при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., както следва:

 

 

 

 

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Валентина Руменова Тричкова

**********

2

Мария Габриелова Георгиева

**********

3

Владимир Милчев Йолов

**********

4

Боряна Каменчова Малкоданска

**********

5

Милена Бочева Радкова

**********

6

Венелин Митков Трънски

**********

7

Денис Тихомиров Бърковски

**********

8

Йорданка Симеонова Йочколовска

**********

9

Евгени Иванов Димитров

**********

10

Цонка Симеонова Спасова

**********

 

 

 1. ВПИСВА застъпниците на кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на ПП ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ‘‘ в Регистъра на застъпниците за публикуване (Приложение № 77-МИ от изборните книжа)при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници по т. 1 (Приложение № 79-МИ от изборните книжа).   

 

Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/ 04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа ( таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:12 часа

Календар

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения