Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 113
Кнежа, 23.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Бреница, предложени от Инициативен комитет, за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Кнежа на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление (Приложение № № 73-МИ от изборните книжа) за регистриране на 3 (трима) застъпници  на кандидатската листа за кмет на кметство с. Бреница от ИК за издигане кандидатурата на Лъчезар Димитров Желев, подписано от представляващия го Веселин Гопов, заведено под № 7 от 23.10.2019 г. във Входящия Регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и кметове (приложение 76-МИ от изборните книжа).

Към заявлението са приложени следните документи, а именно:

 1. Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на кандидатската листа за кмет на кметство с. Бреница на хартиен и на технически носител.
 2. 3 броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Бреница (приложение №75-МИ от изборните книжа).

ОИК-Кнежа приема, че са налице условията на чл. 117, ал. 3 и 4 от ИК за регистриране на предложените трима застъпници, както и че са изпълнени изискванията на чл. 118 ал. 1 от ИК и на Решение №1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 2 от ИК, във връзка с чл. 117, ал. 3 и 4, чл. 118 ал. 1 от ИК и Решение №1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Кнежа

           

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА следните лица като застъпници на кандидатската листа за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Бреница на ИК за издигане кандидатурата на Лъчезар Димитров Желев в избирателните секции на територията на кметство с. Бреница при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име на кандидата

ЕГН

1

Марияна Илиева Иванчовска

**********

2

Пепа Тошева Георгиева

**********

3

Стоятка Йотова Багиловска

**********

 

 

 1. ВПИСВА застъпниците по т. 1 на кандидатската листа за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Бреница на Инициативния комитет в Регистъра на застъпниците за публикуване (Приложение № 77-МИ от изборните книжа) при спазване изискванията за защита на личните данни.
 2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници по т. 1. (Приложение № 79-МИ от изборните книжа).   

 

Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/ 04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа ( таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс.

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:23 часа

Календар

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения