Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 105
Кнежа, 23.10.2019

ОТНОСНО: Организация на начина на гласуване в секциите на територията на Община Кнежа при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 218, ал. 2 от Изборния кодекс, т.16 от Решение № 953 от 04.09.2019 г. на ЦИК и Методически указания на ЦИК  по прилагане на  ИК от СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кнежа

 

 Р Е Ш И:

 

 1. Утвърждава разпределение на ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КАБИНИ по секции, както следва:

Секция №

Адрес на секциите

брой избирателни кабини

153900001

гр. Кнежа, ул. „Опълченска” № 84

(Основно училище „Васил Левски”)

2

153900002

гр. Кнежа, ул. „Опълченска” № 84

(Основно училище „Васил Левски”)

2

153900003

гр. Кнежа, ул. „Опълченска” № 84

(Основно училище „Васил Левски”)

2

153900004

гр. Кнежа, ул. „Христо Ботев” № 20 (Начално училище „Кнежица”)

2

153900005

гр. Кнежа, ул. „Христо Ботев” № 20 (Начално училище „Кнежица”)

2

153900006

гр. Кнежа, ул. „Христо Смирненски” № 52 (Средно училище „Неофит Рилски”)

2

153900007

гр. Кнежа, ул. „Христо Смирненски” № 52 (Средно училище „Неофит Рилски”)

2

153900008

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 86 А

(Старата гимназия)

2

153900009

гр. Кнежа, ул. „Паисий Хилендарски” № 26 (Основно училище „Отец Паисий”)

2

153900010

гр. Кнежа, ул. „Паисий Хилендарски” № 26 (Основно училище „Отец Паисий”)

2

153900011

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 48

(Народно читалище „Борба 1896”)

2

153900012

гр. Кнежа, ул. „Никола Вапцаров” № 2 (Начално училище „Кнежица”

(сграда №2))

2

153900013

гр. Кнежа, ул. „Никола Вапцаров” № 2 (Начално училище „Кнежица”

(сграда №2))

2

153900014

село Бреница, ул. „Христо Ботев“ № 12

(Основно училище „Христо Ботев“)

2

153900015

село Бреница, ул. „Христо Ботев“ № 12

(Основно училище „Христо Ботев“)

2

153900016

село Еница, ул. „Ленин” № 5

(Основно училище „Васил Левски”)

2

153900017

село Лазарово, ул. „Георги Димитров” № 27 (Ритуална зала)

2

 1. Секциите, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да отговарят на условията, посочени в 16 от Решение № 953 от 04.09.2019 г. на ЦИК.

Заверено копие от настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Кнежа за сведение и изпълнение.

    Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/ 04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа (таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

Съгласно чл. 88, ал. 1 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:02 часа

Календар

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения