10.04.2023

Предстоящо заседание на ОИК 1539 Кнежа

        На 10.04.2023 г. /понеделник/ от 13:00 часа в сградата на Общинска администрация град Кнежа, с административен център: град Кнежа, ул. "Марин Боев" № 69, ет.3, ще се проведе заседание на ОИК 1539 Кнежа, при следния дневен ред:

       1. Освобожданане на общински съветник и обявяване на избрания на следващия в листата на Коалиция "БСП за България" от участието в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

08.06.2021

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 1539 Кнежа

На 10.06.2021 г. /четвъртък/ от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация град Кнежа, с административен център: град Кнежа, ул. "Марин Боев" № 69, ет.3, ще се проведе заседание на ОИК 1539 Кнежа, при следния проект на дневен ред:

 1. Освобождаване на общински съветник и обявяване на избрания следващ в листата на Коалиция "БСП за България" от участието в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
03.11.2019

Съобщение

ОБЯВЯВА гласуването за избора за кмет на кметство Бреница на 3 ноември 2019 година за приключил  в 20.00 часа.

03.11.2019

Съобщение

Изборният ден в Кметство с.Бреница, Община Кнежа е открит в 07:00 часа.

02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кнежа уведомява, че при преброяване на бюлетините, когато знакът "Х" или "V" е повтарян или удебеляван, без да излиза от квадратчето, бюлетината се смята за действителна.

02.11.2019

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

02.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кнежа обявява, че телефонният номер, на който ще се приемат сигнали в изборния ден на 03 ноември 2019 г. (II тур), във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес е 0884 631 563.

27.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа уведомява, че изборният ден на територията на Община Кнежа, обл.Плевен приключи в 20:00 часа във всички секции.

27.10.2019

Съобщение

Изборният ден на територията на Община Кнежа е открит в 07:00 часа.

25.10.2019

Съобщение

След като избирател е упражнил правото си на глас като е гласувал само за един вид избор по негово желание и се е подписал в избирателния списък, той не може да се връща в секцията и да упражнява правото си да гласува за вида избор, от който се е отказал, тъй като гласуването за него е приключило.

25.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа информира, че в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на Община Кнежа в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии, трябва да бъдат изключени всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните  обективи за времето от 7,00 часа до 20,00 часа и там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа. Същото да се спази и в деня на произвеждане на евентуален втори тур на изборите. Контролът за наличие на включени заснемащи устройства ще се осъществява от ОИК-Кнежа.

23.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кнежа обявява, че телефонният номер, на който ще се приемат сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019 г., във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес е 0884 631 563.

16.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа

ОПОВЕСТЯВА предложените мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Кнежа, както следва:

 1. За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени следните секции:

Единен номер

Адрес на секцията

153900007

гр. Кнежа, ул. „Христо Смирненски” № 52 (Средно училище „Неофит Рилски”)

153900008

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 86 А

(Старата гимназия)

153900011

гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 48

(Народно читалище „Борба 1896”)

153900014

село Бреница, ул. „Христо Ботев“ № 12

(Основно училище „Христо Ботев“)

 

 1. Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция.
 2. Телефоните за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за Община Кнежа са 09132/ 74 25 и 09132/ 7305, като заявките се приемат всеки работен ден в определеното работно време за Общинска администрация – Кнежа, а в изборния ден за град Кнежа от 07:00 часа до 19:00 часа и за кметствата в общината от 07:00 часа до 18:00 часа. Заявки за оказване на помощ се подават и в сградата на Общинска администрация – Кнежа, находяща се на ул. „Марин Боев“ № 69.
 3. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се извършва с Рено Мастер с рег. № ЕН 1613КВ, снабден с платформа и място за инвалидна количка.
 4. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, без инвалидна количка ще се извършва с автомобил Дачия Логан с рег № ЕН 0520ВТ.
 5. Осигурени са достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите по т. 1.
11.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа уведомява, че на 22.10.2019 г. /вторник/ от 17:30 часа в Кухня Майка ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Кнежа.

06.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа уведомява, че с писмо № МИ-15-697/05.10.2019 г. ЦИК разрешава всяка ОИК да публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Образците на бюлетините за общински съветници са прикачени като файл към Решение № 69 от 28.09.2019 г. на ОИК-Кнежа; за кмет на Община към Решение №70 от 28.09.2019 г. на ОИК-Кнежа; за  кмет на Кметсто Бреница към Решение № 71 от 28.09.2019 г. на ОИК-Кнежа и кмет на Кметство Еница към Решения 72 от 28.09.2019 г. на ОИК-Кнежа.

03.10.2019

Съобщение

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

25.09.2019

Съобщение

До членовете на ОИК-Кнежа

 

 

 

С В И К В А М:

           Общинска избирателна комисия, гр.Кнежа свиква членовете на ОИК-Кнежа на 25.09.2019 година от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация-Кнежа, ет.3, Зала на ОИК-Кнежа за провеждане на извънредно заседание.  

           Проектът за дневен ред е публикуван на официалната интернет страницата на комисията.  

21.09.2019

Съобщение

ОИК-Кнежа уведомява, че при подаване на документите за регистрация на кандидатите за общински съветници и кметове не се изискват  лични карти /копия/, представяне на свидетелства за съдимост, както и лично явяване на кандидатите.

21.09.2019

Съобщение

ОИК - Кнежа уведомява че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Кнежа на следните електронни адреси: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml и  http://www.grao.bg/elections/

 

 

21.09.2019

Съобщение

ЖРЕБИЯТ за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ, както и по медиите с регионален и местен обхват на регистрираните в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети ще се проведе на 25 септември 2019г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация - Кнежа, трети етаж, в залата на ОИК-Кнежа.

Жребият ще се проведе между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ, на представители на средствата за масово осведомяване и медиите с регионален и местен обхват.

18.09.2019

Указания за Общинските избирателни комисии при обработване и защита на личните данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

9.Забрани:

 • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
 • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
 • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

Информационен лист, относно обработването от
ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК - Кнежа с адрес гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул.,,Марин Боев‘‘ № 69, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт е длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected].
17.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кнежа уточнява, че когато едно лице едновременно е кандидат за кмет и за общински съветник от една партия/ коалиция/ местна коалиция, следва да попълни два броя заявления - декларация по образец - Приложение № 65-МИ от изборните книжа (пояснение към т.18.3. на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.).

17.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа уведомява, че регистрирането на кандидатските листи ще се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително от 09:00 часа до 17:00 часа.

12.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

ДО ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ….….……………………………………...     
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция ....................................................................... за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община .........................................., област ........................................... при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.    
№ по ред ЕГН Собствено Бащино Фамилно Наименованието /абриавиатурата/ на партията, коалицията или местната коалиция Община Населено място
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

 

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

09.09.2019

Съобщение

           Общинска избирателна комисия, гр.Кнежа свиква членовете на ОИК-Кнежа на 09.09.2019 година  от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация-Кнежа, ет.3, Зала на ОИК-Кнежа за провеждане на извънредно заседание.  

           Проектът за дневен ред е публикуван на официалната интернет страницата на комисията.  

06.09.2019

Съобщение

 

         Общинската избирателна комисия - Кнежа, уведомява, че от 16 септември 2019 г.  всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващ има възможност да прави справка в списъка по чл. 416, ал. 2 от Изборния кодекс по ЕГН или ЛН, т.е. списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 27 октомври 2019 г . във връзка с Решение № 645-МИ от 22 август 2019 г.

06.09.2019

Съобщение

         От 4 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия - Кнежа, приема документи за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Кнежа за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, може да участват в изборите за общински съветници и за кметове, самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация в ОИК-Кнежа.

         От 4 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия - Кнежа, приема документи за участие в изборите за общински съветници и за кметове от инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на кметства, които се регистрират в ОИК - Кнежа.

        Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Общинска администрация - Кнежа, ул. "Марин Боев“ № 69, етаж 3.  

        Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местни коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и Решение № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

05.09.2019

Съобщение

Проект за дневен ред:

1. Регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник.

2. Регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с. Бреница.

3. Разни.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 169 / 10.04.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Величко Пенов Андреев- общински съветник в Общински съвет - Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

всички решения